1. انواع دوغ

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
دوغ ویژه کاله(1/5لیتری)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
3,800 تومان
بدون مالیات: 3,800 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ گازدار پگاه (1/5 لیتری)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
3,000 تومان
بدون مالیات: 3,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ گازدار کاله(1/5لیتری)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
3,450 تومان
بدون مالیات: 3,450 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ نایلونی کاله(ساده 800گرمی)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
1,100 تومان
بدون مالیات: 1,100 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ نعنا و پونه کاله(1/5لیتری)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
3,500 تومان
بدون مالیات: 3,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ 2لیتری پگاه
دوغ یکی از سالم ترین نوشیدنی های سنتی ایران است که مصرف آن خصوصا در فصول گرم سال بس..
4,300 تومان
بدون مالیات: 4,300 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ سبزیجات هراز(1ونیم لیتر)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
4,000 تومان
بدون مالیات: 4,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ نعناء دامداران(1/5لیتری)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
3,300 تومان
بدون مالیات: 3,300 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ نعناء پگاه (نایلونی)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
1,100 تومان
بدون مالیات: 1,100 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ پونه دامداران(1/5لیتری)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
3,300 تومان
بدون مالیات: 3,300 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ نعناء پگاه (1/5 لیتری)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
2,500 تومان
بدون مالیات: 2,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
دوغ ضیافت پگاه (1/5 لیتری)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
2,500 تومان
بدون مالیات: 2,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<