7. انواع پنیر پیتزا

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
پنیرپیتزا رنده شده پمینا کاله(180گرم)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
5,800 تومان
بدون مالیات: 5,800 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
پنیر پیتزا رنده شده رنگی 9595 (500گرم)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
14,950 تومان
بدون مالیات: 14,950 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
پنیر ورقه ای پارمسان کاله(180گرمی)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
6,000 تومان
بدون مالیات: 6,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
پنیر ورقه ای چدار کاله(180گرم)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
6,100 تومان
بدون مالیات: 6,100 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
پنیرپیتزا ورقه ای لازانیا کاله(180گرم)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
7,000 تومان
بدون مالیات: 7,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
پنیر بلوچیز کاله 350 گرمی
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
17,200 تومان
بدون مالیات: 17,200 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
پنیر پیتزا رنده شده 9595 (180 گرم)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
5,770 تومان
بدون مالیات: 5,770 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
14,000 تومان
بدون مالیات: 14,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
پنیر پیتزا تکین (2کیلویی)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
36,000 تومان
بدون مالیات: 36,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
پنیر پیتزا 9595 (2کیلویی)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
39,000 تومان
بدون مالیات: 39,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
پنیر پیتزا رنده شده شیرآوران (500گرم)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
17,100 تومان
بدون مالیات: 17,100 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
پنیر رنده شده پگاه (180گرم)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
6,200 تومان
بدون مالیات: 6,200 تومان
مبنی بر 0 نظر
<