4. همبرگر و ناگت

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
همبرگر گوشت کلاسیک گوشتیران (500 گرم 90%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
19,500 تومان
بدون مالیات: 19,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
برگر پمینا کاله(90درصد)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
16,800 تومان
بدون مالیات: 16,800 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
همبرگر ویژه 202 (500 گرم 85%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
16,500 تومان
بدون مالیات: 16,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
همبرگر بیفتک ب آ (480 گرم 90%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
21,680 تومان
بدون مالیات: 21,680 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
همبرگر مخصوص گوشت قرمز صدک (60%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
11,400 تومان
بدون مالیات: 11,400 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
همبرگر معمولی 202 (500 گرم 30%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
67,650 تومان
بدون مالیات: 67,650 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
همبرگر هلندی کاله(500 گرم)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
4,750 تومان
بدون مالیات: 4,750 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
برگر زغالی صدک (90%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
23,000 تومان
بدون مالیات: 23,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
همبرگر کارین (60%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
10,200 تومان
بدون مالیات: 10,200 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
همبرگر قارچ برگر صدک (60%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
12,800 تومان
بدون مالیات: 12,800 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
همبرگر گوشت ب آ (90%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
16,800 تومان
بدون مالیات: 16,800 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
بوقلمون برگر صدک (60%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
12,000 تومان
بدون مالیات: 12,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
میکس برگر گیاهی نوپرو (400 گرم)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
10,500 تومان
بدون مالیات: 10,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
مرغ برگر صدک (75%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
10,600 تومان
بدون مالیات: 10,600 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
همبرگر معمولی کاله  (30%)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
6,150 تومان
بدون مالیات: 6,150 تومان
مبنی بر 0 نظر
<