3. انواع غذای آماده

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
..
9,500 تومان
بدون مالیات: 9,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
کتلت گوشت پمینا کاله(450 گرم)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
13,300 تومان
بدون مالیات: 13,300 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
..
8,000 تومان
بدون مالیات: 8,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
خوراک مرغ 285 گرمی یک و یک   ..
7,000 تومان
بدون مالیات: 7,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
6,400 تومان
بدون مالیات: 6,400 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
10,800 تومان
بدون مالیات: 10,800 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
..
8,000 تومان
بدون مالیات: 8,000 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
6,400 تومان
بدون مالیات: 6,400 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
فلافل مهمانی پمینا کاله(1 کیلویی)
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
14,550 تومان
بدون مالیات: 14,550 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
3,500 تومان
بدون مالیات: 3,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
13,900 تومان
بدون مالیات: 13,900 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
7,500 تومان
بدون مالیات: 7,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
مشتریان عزیز لطفا توجه داشته باشید، منظور از مقدار تعیین شده به ازای تعداد مورد درخاست می ..
5,150 تومان
بدون مالیات: 5,150 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
سوپ سبزیجات الیت 68 گرمی ..
2,500 تومان
بدون مالیات: 2,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<
سوپ نیمه آماده جو و گوجه فرنگی الیت 65 گرمی   ..
2,500 تومان
بدون مالیات: 2,500 تومان
مبنی بر 0 نظر
<